WIZE

wize_logo_480

ברוכים הבאים לחשיבה החדשה של “WIZE” ! למידה משמעותית בשרות החינוך!

מדובר במערכת שתסייע לכל מורה בכל תוכן, להכין את השיעור ולהפוך אותו ללמידה משמעותית וחווייתית עם תלמידיו תוך שמירה על העיקרון שלא באנו לשעשע את התלמידים אלא להחדיר בהם אחריות ושותפות לחיים מלאי משמעות. לצורך כך יש ללמד מיומנויות חשובות לחיים בעידן בו המידע נגיש לכל.
בארבע צעדים פשוטים (השיעור הראשון יגיע למייל שלך מיד לאחר הרשמתך) תיחשף לחשיבה ברורה שתוביל אותך ואת תלמידיך ותעניק לכם חוויה חדשה כמורה/מחנך עם תלמידיך.
יחד עם החוויה הידידותית למשתמש, הרעיון המוצג ב “WIZE” שואף בנוסף לחבר מורים/מחנכים בשותפות על מנת להשביח את עבודתנו, בינינו ועם התלמידים.
בשלב זה המערכת בבניה ע”י צוות מומחים, ובחודש הקרוב יפורסמו פרטים נוספים. בינתיים, אפשר להירשם כאן למטה בקישור הרלוונטי ולקבל את הקורס בחינם.
בכדי לעקוב אחר הפרסומים, מציע להירשם באתר לקבלת פרק בחינם מהספר “לגעת בעתיד – חינוך ולמידה בעידן המידע” (מופיע בדף זה).

בברכת הצלחה עם תלמידיך – צוות  “WIZE”

relay race between brains

 

דואר אלקטרוני *
שם *


Powered by WishList Member - Membership Software